Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí na jeden kalendářní rok. První tři výcvikové lekce jsou zdarma, během této doby se můžete rozhodnout, zda vám způsob výcviku vyhovuje a chtěli byste být členy KK Tišnov.

Dospělí:

Nový člen, jehož členství začíná v termínu 1.1-31.8. : 1800 Kč, v termínu 1.9-31.12.: 900 Kč

Řádný člen: 600 Kč

 

Mládež do 18 let:

Nový člen, jehož členství začíná v termínu 1.1.-31.8.: 500 Kč, v termínu 1.9.-31.12 je to 250 Kč

Řádný člen: 250 Kč

Za pozdní úhradu členských příspěvků na následující rok jste pak penalizováni stokorunou (tzn. v lednu zaplatí dospělý člen 500+100 Kč, při platbě v únoru 500+200 Kč, atd.)

Povinností člena je odpracovat 12 brigádnických hodin. Za jednu neopracovanou hodinu se účtuje 100 Kč.

——————————————————————————————————————————————————-

Pro bezhotovostní úhradu je nutné dodržet následující dispozice :

číslo účtu 258270219/0300;

variabilní symbol -> datum narození člena (ve formátu DD/MM/RRRR);

zpráva pro příjemce (u některých příkazních formulářů může být označeno také jako „popis příkazce“) ->jméno a příjmení člena + členský příspěvek

Noví členové,  pakliže budou preferovat bezhotovostní úhradu, mají povinnost zaplatit členské příspěvky do 10-ti dnů poté, co odevzdají řádně vyplněnou přihlášku.