Jak to u nás chodí? 

 
E-mailová komunikace
 • máte-li zájem o odběr informací o dění v klubu prostřednictvím e-mailů, napište na infozklubu@gmail.com. Přihlášením na této adrese dáváte svůj souhlas k posílání novinek a informací. Bez něho Vám hromadné e-maily rozesílat nebudeme. Stejně tak se můžete kdykoliv odhlásit (při ukončení členství toto doporučuji, vyhnete se tak nevyžádané poště)
 • PLATÍ JEN PRO ČLENY

Členské příspěvky

 • platí se na jeden kalendářní rok za 1 osobu s jedním psem
 • za každého dalšího psa 300 Kč/rok
 • členské příspěvky na následující kalendářní rok se platí do konce současného roku (tzn. 31.12.), za pozdní platbu se účtuje 100 Kč za každý započatý měsíc
 • preferujeme platbu bankovním převodem, číslo účtu: 258270219/0300;  variabilní symbol: datum narození člena (ve formátu DD/MM/RRRR); zpráva pro příjemce (některých příkazních formulářů může být označeno také jako “popis příkazce”): jméno a příjmení člena + členský příspěvek
 • na účet můžete platit také startovné na zkouškách a závodech, uvádějte ve zprávě pro příjemce účel platby (např.zkoušky/závody/apod.)
Brigády
 • členství v klubu s sebou nese povinnost odpracovat minimálně 12 hodin za rok (aktivní členové s největším počtem hodin jsou na členské schůzi pravidelně oceňováni dárkem, máme tu rekordmany s počtem přes 115 hodin)
 • novému členovi se počítají brigádnické hodiny od následujícího měsíce po zaplacení členského příspěvku (1 měsíc = 1 hodina)
 • počet odpracovaných brigádnických hodin se eviduje v knize brigád, nezapomeňte si všechny svoje hodiny hned podepisovat!
 • brigád je zproštěna pouze mládež do 13 let a dále osoby starší 60 let s více než desetiletým členstvím po písemné žádosti schválené výborem
 • pravidelné brigády se konají obvykle první sobotu v měsíci
 • možností jak odpracovat brigády je spoustu, ať už přímo prací v areálu klubu, sečení trávy, pomoc v kantýně při pořádaných akcích, aktivní účastí na předváděčkách, tvorba či tisk plakátů, pozvánek..

Areál

 • na cvičák choďte s pejskem vyvenčeným, pokud se vyvenčí až na cvičáku, u vstupu do areálu a u přístřešku agility visí k tomuto účelu lopatky. Nabraný obsah nehažte do odpadkových košů, ale nejlíp směrem k řece na místa, kde nehrozí že se vrátí někomu na botě zpátky na cvičák.
 • uklízejte po svém psu také cestou na cvičák, jedna lopatka vidí také u parkoviště
 • psi se uvazují pouze k uvazovacím kolíkům, nepřivazujte je k plotu (ani ke sloupkům) 
 • Odkladačky se platí na čtvrtletí (10 Kč/měsíc). Psů je hodně, odkladaček málo. Pokud máte zájem o odkladačku, nahlaste to výcvikáři. Členům, kteří odkladačku mají a nechodí pravidelně na výcvik, nemusí být její držení na další čtvrtletí prodlouženo a může být obsazeno jiným psem.

Výcvik

 • výcvik probíhá ve skupinách - začátečníci, štěňata I a II, pokročilí a zkouškaři
 • rozdělení do skupin určuje výcvikář
 • během roku pořádáme 3 klubové závody (pouze pro členy) v poslušnosti pro začátečníky (dle ZM) a pokročilé (ZVV1 speciál). Výsledky závodů se sčítají, začátečníci mají možnost získat “Cenu pana Hrbka” (ocenění nejlepšího začátečníka, pojmenováno na památku dlouholetého aktivního člena našeho klubu), pokročilí pak putovní pohár pro celkového vítěze klubových závodů na němž bude vyryto jeho jméno 
 • pravidelně na jaře a na podzim pořádáme zkoušky a závody podle národního i mezinárodního zkušebního řádu

 

Kontaktujte nás