Složení výboru Kynologického klubu Tišnov:

Předseda: Martin Roučka 

Místopředseda: Lenka Švancarová 

Hospodář: Luděk Topinka 

Pokladník: Petra Havlíková 

Propagace: Hana Štenclová 

Člen výboru: Lucie Lázničková (Novotná)

Člen výboru: Vladimír Bracek 

Předseda revizní komise: Jiří Hanzlík

Členové revizní komise: Miriam Richterová