JUMPLEGRÁCKY a SPOL. 
VETERÁN CUP 2016

MÍSTO KONÁNÍ :                  areál KK Tišnov
DATUM:              9. července 2016                 
ROZHODČÍ :                Petr Rybář
PROGRAM:                  7,30 -  8,30 prezence
                                         9,00 zahájení závodu
KATEGORIE:
1. kolo - Jumping 0, Jumping 1, Jumping 2, Jumping 3, Jumping VET
Pararelní závod
2. kolo - Jumping 0, Jumping 1, Jumping 2, Jumping 3, Jumping VET
FINÁLE – jump 0, jump 1, jump 2, jump 3

PRAVIDLA:
1. a 2. kola se účastní všichni přihlášení.
Finále jumping – do finále postupuje 5 nejlepších týmů v každé velikostní kategorie ze součtu 1. a 2. kola.
Paralelní závod – závod ve dvojicích, zúčastnit se mohou všichni nebo jen zájemci o tento závod.
Přihlášky na místě při prezenci.
VETERAN CUP – pro psy od 9 let (kategorie small, medium), pro psy od 8 let (kategorie large).

Maximální počet závodníků je omezen na 80.

STARTOVNÉ:                     
300,- Kč pro člena KA ČR    
200,- Kč za 2. a každého dalšího psa člena KA ČR
180,- Kč VETERAN CUP pro člena KA ČR

400,- Kč pro nečlena KA ČR
300,- Kč za 2. a každého dalšího psa nečlena KA ČR
280,- Kč VETERAN CUP pro nečlena KA ČR

PLACENÍ:
Předem na č.ú.:         258270219 /0300
Variabilní symbol:      09072016
Konstatní symbol:      0558
Zpráva pro příjemce:   jméno psovoda

 UZÁVĚRKA:           30.června 2016

Startovné po uzávěrce je nevratné, bude použito na náklady závodu.
Závod se uskuteční za každého počasí.

 PODMÍNKY ÚČASTI:
-psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním
-každý účastník je povinen dodržovat čistotu v areálu
-pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem,nebo psovodem,ani za ztrátu,zranění,nebo úhyn psa
-háravé feny musí být předem nahlášeny a startovat z podložky jako poslední

 PŘIHLÁŠOVÁNÍ probíhá výhradně prostřednictvím kacr.info od 1.5.2016.

 Informace na e-mailu: agilitytisnov@mail.cz