Grádo 2016

V sobotu 7. května 2015 pořádáme zkoušky a závody s názvem 

GRÁDO 2016 

A VODNÍKOVA PENTLE pro mládež do 18 let

v kategoriích ZOP a ZPU1


Místo konání: areál kynologického klubu Tišnov (cvičiště najdete na levém břehu řeky Svratky, ze silnice ve směru od Brna, Hradčany před mostem přes řeku odbočit vlevo na polní cestu a asi 400 m po proudu řeky parkoviště a areál klubu).

Rozhodčí: Marcela Nalezená a Ing. Luděk Novák

Program: prezentace   7:00 – 7:30 hod.
   losování čísel   8:0 hod.
   zahájení posuzování  8:15 hod

Kategorie: Grado – ZOP, ZPU1 v plném rozsahu
  Vodníkova pentle (pro mládež do 18ti let) – ZOP v plném rozsahu

Startovné: dospělí   400,- Kč včetně oběda
  mládež do 18ti let 150,- Kč včetně oběda

Platba je možná složenkou přes poštu nebo na účet:
číslo účtu 258270219/0300;
• variabilní symbol - datum narození zájemce o závody nebo zkoušky  (ve formátu DD/MM/RRRR);
• zpráva pro příjemce (u některých příkazních formulářů může být označeno také jako „popis příkazce“) - jméno a příjmení závodníka (zkouškaře).
• poslední den pro poslání platby na účet je 3 pracovní dny před  uzávěrkou přihlášek
Do přihlášky prosím uveďte, jakým způsobem jste platili.


Přihláška ke stažení: Prihlaska_na_grado2016.doc (36352)
Uzávěrka pro zaslání přihlášky: středa 4. května 2016

Přihlášky zašlete na:  kk.tisnov@seznam.cz 

Vedoucí akce: Švancarová Lenka, tel. 549 412 172, e-mail  kk.tisnov@seznam.cz

Podmínky účasti:
• zaslat v termínu do 4.května 2016 přihlášku
• prokázat svazové nebo klubové členství
• předložit při prezentaci očkovací průkaz s platným očkováním
• háravé feny nutno nahlásit před vstupem do areálu
• za škody způsobené psem zodpovídá psovod
• protest lze podat dle ustanovení zkušebního řádu - vklad ve výši startovného

Vítězové ve všech kategoriích obdrží poháry a účastníci věcné dary

Občerstvení v areálu klubu zajištěno.
Na Vaši účast se těší členové KK Tišnov