KYNOLOGICKÝ KLUB TIŠNOV

pořádá 

Podzimní kombinační závod 2017
v oddílech stopa a poslušnost podle zkoušek ZM, ZVV1 a ZVV2

Kdy: sobota11.11.2017

Místo konání: areál kynologického klubu Tišnov (cvičiště najdete na levém břehu řeky Svratky, ze silnice ve směru od Brna, Hradčany před mostem přes řeku odbočit vlevo na polní cestu a asi 400 m po proudu řeky parkoviště a areál klubu).

Rozhodčí: p.Hammer

Program:

prezentace 7:00 – 8:00 hod.
losování čísel 8:15 hod.
zahájení posuzování 8:30 hod

Kategorie:
ZM – bez obran (nejvyšší složená zkouška ZM, IPO V)
ZVV 1 - bez obran (nejvyšší složená zkouška ZVV1, IPO 1)
ZVV 2 – bez obran (bez omezení)

Startovné:
ZM, ZVV1, ZVV2  - 300 Kč včetně oběda
Mládež do 18ti let – 150 Kč včetně oběda

Platba na účet: 258270219/0300;

  • variabilní symbol - datum narození zájemce o závody nebo zkoušky  (ve formátu DD/MM/RRRR);
  • zpráva pro příjemce (u některých příkazních formulářů může být označeno také jako „popis příkazce“) - jméno a příjmení závodníka (zkouškaře).
  • poslední den pro poslání platby na účet je 3 pracovní dny před uzávěrkou akce

Přihlášky (ke stažení zde) zašlete na adresu: kk.tisnov@seznam.cz
Uzávěrka pro zaslání přihlášky: 8.11. 2017

Vedoucí akce: Švancarová Lenka
Bližší informace na telefonním čísle 549 412 172 nebo e-mailu kk.tisnov@seznam.cz

Podmínky účasti:
• zaslat v termínu do 8.11. 2017 přihlášku
• prokázat svazové nebo klubové členství
• předložit při prezentaci očkovací průkaz s platným očkováním
• háravé feny nutno nahlásit před vstupem do areálu
• za škody způsobené psem zodpovídá psovod
• protest lze podat dle ustanovení zkušebního řádu - vklad ve výši startovného

Při rovnosti bodů rozhoduje:
1. stopa
2. aport

ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME MĚSTU TIŠNOV